Inovatívne technológie v spoločnosti Slavia Industries, a. s._II