Projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Slavia Industries, a.s.